FAQ-CZ

Kam mohu zaslat soutěžní dotazy do II. fáze soutěže?

Ve výzvě do II. fáze soutěže, které byly odeslány účastníkům vyzvaným k účasti do II. fáze, byly změněny adresy pro podání soutěžních dotazů.

Prosím čtěte pozorně zaslané Výzvy.

Kam a kdy mohu odevzdat soutěžní návrh?

Soutěžní návrhy I. fáze lze odevzdat kterýkoliv pracovní
den v týdnu v době mezi 10:00 hod. až 17:00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání od 10:00 hod. do 14:00 hod. do advokátní kanceláře na adrese:

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00, Praha 1

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu v I. fázi soutěže, tedy konec soutěžní lhůty, je 7. 7 .2017 v 14:00 hodin SELČ.

Soutěžní návrh je třeba doručit do budovy
PRAHA CITY CENTRE, 2. patro, recepce REGUS

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěž je mezinárodní a otevřená všem profesionálům, kteří jsou oprávněni působit jako architekti nebo stavební inženýři dle zákonů příslušného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Švýcarska.
(V České republice je to dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v aktuálním znění.)
Vzhledem k rozdílným právním rámcům v EHP, ESVO a Švýcarsku je postačující, pokud je účastníkem právě jeden člen týmu splňující toto kritérium; viz bod 4 soutěžních podmínek. V případě, že nikdo z týmu ucházejícího se o účast v soutěži není z EU, EHP, ESVO nebo Švýcarska, musí být tým rozšířeno společnost nebo osobu, která toto kritérium splňuje.
(viz bod 4.1 soutěžních podmínek)

 

Mohu odevzdat návrh elektronicky?

Návrhy elektronicky odevzdávat nemůžete. Musí být fyzicky doručeny na adresu advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1.
(viz bod 10.5.1 soutěžních podmínek)


Návrhy můžete doručit osobně nebo poslat poštou, či jinou službou přepravy zásilek.