JAN VOJÁČEK

 

Jan Vojáček / prof. MUDr., Ph.D. – závislý porotce / involved juror

Vedoucí projektu Modernizace chirurgických oborů (MCHO). Vystudoval 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2007 pracoval nejprve na Oddělení kardiovaskulární chirurgie v Nemocnici Na Homolce a posléze na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Motol. V roce 2007 nastoupil na Kardiochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde dodnes působí v pozici zástupce přednosty kliniky. Od roku 2014 je členem pracovní skupiny, která má za úkol vytvořit koncepci modernizace Chirurgického centra. V roce 2016 byl jmenován do pozice vedoucího tohoto projektu.

Head of the Modernisation of Surgical Centre. A graduate of the First Faculty of Medicine at Charles University in Prague, he worked in Prague until 2007, first at the Vascular Surgery Department in Hospital Na Homolce and then at the Cardiac Surgery Clinic of the Motol University Hospital. In 2007, he joined the Cardiac Surgery Clinic at the University Hospital Hradec Králové, where he currently holds the post as deputy clinic head. Since 2014, he has been a member of the working group of the assigned task of creating the conception for the modernisation of the Surgical Centre. In 2016, he was nominated head of the project.