KAREL ANTOŠ

Karel Antoš / Ing., Ph.D. – závislý porotce, náhradník / involved juror – alternate

Náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové pro strategické řízení a rozvoj. Doktorské studium v oboru podniková ekonomika absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Problematice řízení zdravotnických zařízení se věnuje řadu let, v pozici náměstka Fakultní nemocnice Hradec Králové pracuje od roku 2009. V předchozím období byl vedoucím katedry veřejného zdravotnictví Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Podílí se na přípravě a realizaci velkých projektů Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Vice director of the University Hospital Hradec Králové for strategic planning and development. After completing PhD studies in the field of corporate economics at the University of Economics in Prague, he has worked in the field of health-care management for several years, and held the post of vice director at the University Hospital Hradec Králové since 2009. Previously, he was head of the department of public health at the Faculty of Military Medicine at the Czech Defence University. He has assisted in the preparation and realisation of several large-scale projects of the University Hospital Hradec Králové.