KONTAKT / CONTACTS

Sekretář soutěže / Competition Secretary:

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: +420 603 810 083
kovacevic@moba.name

PR specialista FN HK / PR Specialist FN HK

Bc. Jakub Sochor
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Tel. +420 602 216 643
jakub.sochor@fnhk.cz