KONTAKT

Sekretář soutěže:

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

Tel.: +420 603 810 083

kovacevic@moba.name