KRISTINA RICHTER ADAMSON

Kristina Richter Adamson / Ing.Arch. ARB RIBA – nezávislá porotkyně, náhradnice / independent juror, alternate

Pracuje ve společnosti Steffian Bradley Architects v Londýně, kde se zaměřuje primárně na návrhy zdravotnických zařízení. Svoji pětiletou praxi se zdravotnickými zařízeními rozšířila o magisterské studium na London South Bank University, kde zpracovala diplomovou práci na téma navrhování staveb pro zdravotnictví „Planning Building for Health”. V současnosti pracuje na projektu Rehabilitačního centra Národní obrany (National Defence Rehabilitation Centre), který bude dokončen v roce 2018, a také na projektu soukromé ambulance v centrálním Londýně.

Currently employed with the London firm Steffian Bradley Architects, where she has been focused primarily on design for medical facilities. She has increased her knowledge of medical architectural design through MA studies at London South Bank University, where her thesis was on “Planning Buildings for Health”. At present, she is working on the project of the National Defence Rehabilitation Centre, which will be completed in 2018, and a project for a private out-patient clinic in central London.