MARIO COREA

Mario Corea / Hon. FAIA – nezávislý porotce / independent juror

Po ukončení studia na Universidad del Litoral v Rosario, Argentina, získal titul Master of Architecture v urbanismu z Harvard University Graduate School of Design (GSD) a diplom z urbanistických studií na Architectural Association (AA) v Londýně. Je zakladatelem Mario Corea Arquitectura, která pracuje na široké architektonické škále programů a měřítek. Je držitel mnoha ocenění a vyznamenání. Za Mollet General Hospital byl nominován na evropskou cenu Miese van der Rohe a byla mu udělena Cena za Architekturu ministerstva kultury Argentiny v roce 2016. Byl profesorem na mnoha zahraničních univerzitách a je Akademický ředitel v LA (H) B Barcelona, laboratoře pro architekturu nemocnic.

After graduating from the Universidad del Litoral in Rosario, Argentina, he gained a Master of Architecture in Urban Design from Harvard University Graduate School of Design (GSD) and a Diploma in Urban Studies from the Architectural Association (AA) in London. He is founder of Mario Corea Arquitectura, which works on a broad range of programs and scales. Recipient of numerous prizes and distinctions, the Mollet General Hospital was nominated for the EU Mies van der Rohe Award and he was granted the Architecture Prize of the Cultural Ministry of Argentina in 2016. He has been professor at numerous international universities and is the Academic Director of the LA(H)B Barcelona Laboratory for Hospital Architecture.