MARTIN TYCAR

Martin Tycar / Ing. arch. – nezávislý porotce, náhradník / independent juror – alternate

Jeden ze spoluzakladatelů ateliéru Znamení čtyř – architekti, který od roku 1999 působí v Praze. Spolu s kolegy Jurajem Matulou a Richardem Sidejem se setkali na FA ČVUT v ateliéru analogické architektury Miroslava Šika, prof. ETH Curych. Zde spolu s dalšími vrstevníky založili skupinu Nová česká práce, která se věnovala tradicionalismu a metodě analogického navrhování. Atelier Znamení čtyř – architekti má řadu realizací, např. budovy a archivu Židovského muzea v Praze. Pravidelně se zúčastňuje architektonických soutěží. Jedním z posledních úspěchů je první cena ze soutěže na vědecko-výzkumná centra Univerzity Karlovy – Kampus Albertov.

He co-founded the Prague based atelier Znamení čtyř – architekti in 1999. He met his colleagues Juraj Matula and Richard Sidej in the FA ČVUT analogue studio of ETH Zurich professor Miroslav Šik. Here, with other colleagues, they have founded a group called “Nová česká práce” which focused on traditionalism and analogue design methods. The studio Znamení čtyř – architekti have a range of realised buildings such as the building and archive of the Jewish museum in Prague. They participate often to architectural competitions. One of their latest successes is the first place in the Charles University Albertov Campus competition.