MICHAL HUDÍK

Michal Hudík / MUDr. – závislý porotce, náhradník / involved juror – alternate

Náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové pro organizaci zdravotní péče. Absolvent Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Od roku 1992 pracuje na pozici lékaře ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Problematice řízení zdravotnických provozů se věnuje od roku 2003, kdy se v pozici koordinátora účastnil projekční i realizační fáze výstavby Pavilonu interních oborů. V roce 2015 byl jmenován ředitelem do funkce náměstka pro organizaci zdravotní péče. V této funkci se aktivně účastní uvádění nových pracovišť do provozu.

Vice director of the University Hospital Hradec Králové for health care organisation. A graduate of the Military Medical Academy in Hradec Králové, in the field of general medicine, he has held a position as a doctor at the University Hospital Hradec Králové since 1992. He has worked in the field of health-provision management since 2003, when he took part as a coordinator in the design and realisation phase of the Internal Medicine pavilion. In 2015, he was nominated by the director to the post of vice director for health care organisation, and in this function has actively participated in implementation of new departments into service operation.