PODKLADY

Pokud se zaregistrujete, budete dostávat zprávy o aktualitách v soutěži, zveřejnění odpovědí na dotazy soutěžících nebo o vydání dodatečných materiálů.

Registrace je dobrovolná a nezavazuje vás k odevzdání návrhu.
Registrovat se můžete zasláním e-mailu na adresu: competitions@ccea.cz

nejlépe s předmětem „NEXT LEVEL FN HK – REGISTRACE
a mě by obsahovat:
Název společnosti / jméno účastníka
Jméno kontaktní osoby
Korespondenční adresu
E-mailovou adresu
Telefonní číslo

Soutěžní podmínky v českém jazyce (pdf)

Zadání soutěže v českém jazyce (pdf)

Kompletní soutěžní podklady (rar)

 

Všechny soutěžní podklady jsou poskytovány bezplatně, stejně jako je zdarma i účast v soutěži.

Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů zavazuje použít tyto pouze pro účely své účasti v soutěži, nevydávat je třetím osobám a řádně je zabezpečit proti zneužití třetí osobou.