PROHLÍDKA

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ – LOKALITY


ÚVODNÍ SLOVO

MUDr. Michal Hudík, lékařský náměstek FN HK


PREZENTACE SOUTĚŽNÍHO ZADÁNÍ

B – ABSTRAKT SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK , C – SOUTĚŽNÍ POROTA , D – VIZE, LOKALITA A ZÁMĚRY V ÚZEMÍ, F – REALIZACE PROJEKTU, G – PODKLADY

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D., MOBA studio, s. r. o., zpracovatel soutěžních podmínek a zadání


PREZENTACE SOUTĚŽNÍHO ZADÁNÍ

E – PROVOZ, FUNKCE A JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ

E 1 OCHAP ODDĚLENÍ CHIRURGICKÝCH AMBULATNÍCH OBORŮ

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 2 OS OPERAČNÍ SÁLY / OPERATING THEATRES

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 3 CS CENTRÁLNÍ STERILIZACE

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 4 DJ DOSPÁVÁNÍ PACIENTŮ

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 5 JIP INTENZIVNÍ PÉČE

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 6 LO STANDARDNÍ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 7 OF ODDĚLENÍ FYZIOTERAPIE

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 8 ZM ZOBRAZOVACÍ METODY

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 9 VEŘEJNÉ PROSTORY, RESTAURAČNÍ A OBCHODNÍ ZÓNA

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 10 ZÁZEMÍ KLINIK, KANCELÁŘSKÉ A JEDNACÍ MÍSTNOSTI

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 11 VZDĚLÁVACÍ ČÁST

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 12 CENTRÁLNÍ ŠATNY PERSONÁLU

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 13 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ BUDOVY

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 14 TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOVY, CENTRÁLNÍ VELÍN

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 15 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 16 VAZBY UVNITŘ CENTRA A NA OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


E 17 PŘECHODNÉ OBDOBÍ A ZACHOVÁNÍ VAZEB

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA INTERIÉRŮ NEMOCNICE

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, VELÍN, SUTERÉN BUDOVY

Ing. Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně FN HK

PAVILON AKADEMIKA BEDRNY


STACIONÁŘ A ODDĚLENÍ AMBULANTNÍCH VÝKONŮ

Stanislava Macháčková, vrchní sestra

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ


ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE

Marie Šilhanová, úseková sestra centrální sterilizace

PAVILON AKADEMIKA BEDRNY


DOSPÁVACÍ JEDNOTKA

Zuzana Kačerová, staniční sestra

PAVILON AKADEMIKA BEDRNY


JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE

Mgr. Lenka Smolová, staniční sestra KARIM

PAVILON 50, KARIM


AKUTNÍ PŘÍJEM – EMERGENCY

Iveta Lodrová, vrchní sestra Oddělení urgentní medicíny

PAVILON 50, EMERGENCY


LŮŽKOVÁ ČÁST

Blanka Macáková, staniční sestra oddělení C – Standardní oddělení – Interna

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ


OPERAČNÍ SÁLY

Olga Lochmanová, úseková sestra všeobecné chirurgie

PAVILON AKADEMIKA BEDRNY