RICHARD KLINGER

Richard Klinger / Arch. DI – nezávislý porotce / independent juror

Vystudoval technickou univerzitu ve Vídni. Je spoluzakladatel vídeňského atelieru Architects Collective (AC), který spolu s Andreasem Frauscherem a Kurtem Sattlerem založil v roce 2006. Dnes má tento ateliér projekty po celé Evropě a jedním z aktuálních je nemocnice Südspidol Luxembourg. Kromě této, která vzešla z celoevropské soutěže, ve které AC zvítězili, byla v roce 2016 realizována Franziskus Spital ve Vídni. Jejich KABEB Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, na které spolupracoval s Dietmarem Feichtingerem a dalším architektonickými týmy, byla v roce 2011 nominována na cenu Miese van der Rohe.

A graduate of the Technical University of Vienna, he is a co-founder of the Viennese atelier Architects Collective (AC), which he created in 2006 with Andreas Frauscher and Kurt Sattler. Now, this atelier has projects across all of Europe, with one of the most recent ones being the Südspidol hospital in Luxembourg, along with the recently completed project, in which AC won in a Europe-wide competition of the Franziskus Spital in Vienna (2016). Their KABEB Klinikum in Klagenfurt am Wörthersee, for which they worked with Dietmar Feichtinger and another architectural team, was nominated for the Mies van der Rohe Prize in 2011.