VERONIKA BARTOŠOVÁ

Veronika Bartošová / Ing. – závislá porotkyně / involved juror

Provozně-technická náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové. Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na logistiku, mezinárodní přepravu a zasílatelství. Problematice technického zázemí a provozu Fakultní nemocnice Hradec Králové se soustavně věnuje šestnáct let, od roku 2001 pracovala v nemocnici jako logistik, následně jako vedoucí dopravního odboru. Z pozice investora se podílí na projekční a realizační fázi investičních akcí, aktivně se účastní uvádění nových pracovišť do provozu.

Vice director of the University Hospital Hradec Králové for operational and technical matters. A graduate of the University of Economics in Prague, with a focus on logistics, international transport and shipping, she has been involved with the question of the technical facilities and service operation of the University Hospital Hradec Králové continually for the past sixteen years. In 2001, she began work at the hospital as a logistics administrator, and then as head of the transportation department. For the hospital as investor, she has worked on the design and realisation phases of investment projects, and taken an active part in implementing the service operation of new hospital departments.