VLADIMÍR PALIČKA

Vladimír Palička / prof. MUDr., CSc., dr. h. c. – závislý porotce – místopředseda poroty / involved juror – Vice chairman of the jury

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracoval v okresní nemocnici v Bruntále a nyní již 33 let ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Byl děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, v té době bylo postaveno Výukové centrum Lékařské fakulty v areálu FN HK a připraveny podklady a projekt pro vybudování Kampusu UK v Hradci Králové (v současnosti již je postavena první etapa). Ve vedení FN HK působí od roku 2010 a ředitelem je zde od roku 2017.

Director of the University Hospital Hradec Králové A graduate of the medical faculty of Palacký University in Olomouc, he worked at the district hospital in Bruntál before assuming a post at the FN HK, where he has now been for 33 years. He also served as the dean of the Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, during the construction of the faculty’s Education Centre on the FN HK grounds and the preparation of materials and the design for the construction of the Charles University campus in Hradec Králové (at present, the first stage is now complete). He has served in the administration of the FN HK since 2010, and was appointed director in 2017.