ZDENĚK ZAVŘEL

Zdeněk Zavřel / prof. Ing. arch. – nezávislý porotce – předseda poroty  / independent juror – Chairman of the jury

Na začátku kariéry působil v liberecké „školce“ SIAL. V roce 1978 emigroval do Holandska, kde započal úspěšnou kariéru architekta, která začínala u van den Broek en Bakema a končila vlastním ateliérem v Rotterdamu. Po revoluci spolupracoval s Obcí architektů a pomáhal začlenit domácí architektonickou scénu do evropského dění. V roce 2005 se stal děkanem Fakulty architektury ČVUT, kde i dnes působí jako vedoucí Ústavu navrhování II. Realizoval řadu staveb jako je České centrum v Paříži, nebo například Nizozemská ambasáda a rezidence v Accře (Ghana).

At the start of his career, he was active in the ‘kindergarten’ of the renowned Liberec design studio SIAL. In 1978, he emigrated to the Netherlands, where he rapidly launched a successful design career starting in the studio of van den Broek en Bakema and ending with his own atelier in Rotterdam. After the fall of Communism in Czechoslovakia, he worked with the Czech Society of Architects to aid Czech architecture in its connection to European activity. In 2005, he was appointed dean of the Faculty of Architecture at the Czech Technical University (ČVUT), where he still teaches as the head of the Department of Architectural Design II. Among his many realisations are the Czech Centre in Paris or the Dutch Embassy and ambassador’s residence in Accra (Ghana).